فارْسِى

  انستیتوتکنولوژی بیوشیمی و فناوری نانودانشگاه دوستی ملل

(IBCTN PFUR)

  انستیتوتکنولوژی بیوشیمی و فن آوری نانودانشگاه دوستی ملل

انستیتوتکنولوژی بیوشیمی و فناوری نانودانشگاه دوستی ملل یکی از مراکز پیشرو علمی – پژوهشی و آموزشی است، ارائه کننده آموزش توسط کادری مجرب در زمینه تکنولوژی شیمی و بیوشیمی و فناوری های نانو.

بخش آموزشی:

رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد :

«فناوری های نوین و فناوری نانو در پزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی»

Безымянный(28.04.01 «فن آوری های نانو و تکنولوژی میکروسیستم»)

مدت دوره : دو سال آموزش تمام وقت

«تکنولوژی بیوشیمی و فناوری نانو»

(04.04.01 «شیمی»)

مدت دوره : دو سال آموزش تمام وقت

در پایان دوره – مدرک کارشناسی ارشد به فارع التحصیلان اعطاء خواهد شد.

 

دوره های کوتاه مدت تخصصی :

 • «اصول سازماندهی (تکنولوژی و فناوری نانو) تولید درعلوم پزشکی و داروسازی»

72 ساعت

 • «فناوری نانو و بیوتکنولوژی در پزشکی»

72 ساعت

 • «کاربرد پلیمرها در تکنولوژی و فناوری نانو در زیست پزشکی»

72 ساعت

 • «مدیریت در حوزه فناوری نانو و تکنولوژی زیست پزشکی و اصول تنظیم آن»

72 ساعت

 • «مدیریت مالکیت فکری – ویژگی های ثبت اختراع در زمینه فناوری های های تک و فناوری نانو»

72 ساعت

 • «میکروسکوپ الکترونی عبوری، تئوری  — عملی »

72 ساعت

 • «بیوانفورماتیک»

36 ساعت

удостоверение 1Безымянный

در پایان دوره – مدرک معتبر به فارع التحصیلان اعطاء خواهد شد. بازآموزی :

 • «تکنولوژی های تک و فناوری نانو در پزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی»

505 ساعت

در پایان دوره – مدرک معتبر به فارغ التحصیلان اعطاء خواهد شد.

 

علم، تجهیزات و خدمات انستیتو

زمینه های تحقیقاتی اصلی:

 • سنتز نانوذراrl1234ت نقره، طلا، سلنیوم، نانولوله های کربنی، و دیگر عناصر و ترکیبات برای استفاده در پزشکی، تجزیه و الکترونیک. مطالعه ویژگی های فیزیک وشیمیایی  نانو اشیاء به دست آمده.

 

Test Tubes of Colored Liquid

 • توسعه، ساخت و کنترل کیفیت فرمهای دارویی با استفاده از نانوذرات بر اساس مواد فعال بیولوژیکی با منشاء گیاهی.

 

 • توسعه سیستم های تست بسیار حساس «مهره رزین – bioligands»، که در فناوری نانو و سطوح خیلی خرد کار می Gene-mappingکنند. و استقرار کیت تشخیصی برای تشخیص زود هنگام نشانگر تشخیص  (آنتی ژن، آنتی بادی) بیماری های عفونی و خود ایمنی در انسان، پستانداران و پرندگان.

 

 

Синхронный термоанализатор Netzsch STA 449 F1 совмещ. QMS 403 C1

تجزیه و تحلیل حرارتیتجزیه و تحلیل حرارتی به طور همزمان    (وزنی حرارتی – دیفرانسیل اسکن کالریمتری – دیفرانسیل آنالیز حرارتی)                            تا حرارت 1600 درجه سلیسیوسآنالیز حرارتی همزمان همراه با تجزیه و تحلیل گازهای تکامل یافته با استفاده از یک طیف سنج جرمی چهار قطبی

Просвечивающий электронный микроскоп JEOL LEM-2100

2

مورفولوژی مواد معدنی در مقیاس نانو، به وضوح اتمیمطالعه ترکیب فاز از مواد غیر آلی.و تعیین ترکیب شیمیایی عنصری از نمونه های مناطق محلی با استفاده از طیف سنجی پراکنش انرژی (EDS)و طیف سنجی خواص از دست دادن انرژی الکترون  (EELS)

Сканирующий нанотвердомер НаноCкан-3D

3

بررسی ناهمواری و ساختار سطوح :اندازهگیری خواص مکانیکی               (از جمله سختی و مدول الاستیسیته)تکنیک های nanoindentationو sclerometry

Аналитико-технологический комплекс АСМ NTI Spectra

4

میکروسکوپ اتمی – نیرویی؛میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ لیزری کانفوکال (ریلی)؛میکروسکوپ کانفوکال؛تجزیه و تحلیل فلورسانس کانفوکال:    تصویر و طیف سنجی؛اسکن میدان نزدیک میکروسکوپ نوری (SNOM)؛پروب تقویت – طیف سنجی فلورسانس (TERS، TERS)

Хроматограф газовый Кристалл 5000

5

تجزیه و تحلیل و تفکیک مخلوط از   ترکیبات آلی

Анализатор размера частиц Nanophox PCCS

6              

اندازه ذرات در امولسیون و       سوسپانسیون های انکسار لیزرتعیین ثبات امولسیون و سوسپانسیون

Нано-распылительная сушилка Buchi«NanospraydryerB-90

7

تحولات مخلوط مایع در پودر خشک و دریافت ذرات در اندازه نانو از نمونه های میلیگرمی با عملکرد بالا

Микроскоп Nikon Eclipse MA200

8

اشیاء میکروسکوپی نوری در نور منعکس شده و منتقل شده.

Биостанция Nikon IM-Q

9

کشت سلول ها در شرایط ثابت

(دما، جو و رطوبت)

با تصاویری با کیفیت بالا

Лазерный интерференционный микроскоп МИМ-310

10

بررسی ناهمواری های هندسی، خواص فیزیکی و قطبش کریستال ها و نانو ساختارهای نیمه رسانا

Прибор неразрушающего контроля остаточных напряжений Синтон-Тест

11

تعیین کمیت های تکنیکی و ظاهری با توجه به بهره برداری از تنش های داخلی در سطوح بالا

Спектрофотометр Lambda 950

12

اسپکتروفوتومتر با اسکن دو پرتویی با مونوکروماتور دو برابر.

 • تجزیه و تحلیل نمونه های نوری برای انتقال و انعکاس؛

 • تجزیه و تحلیل و شناسایی مواد مختلف در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، دارویی، زیست محیطی، مواد غذایی، پزشکی، زیست شناسی؛

 • تعیین صحت ترکیب محصولات دارویی و مواد اولیه.

 • کنترل مواد اولیه، رنگ، شیشه.

Поляризационный микроскоп Nikon NIKON LV100N POL

13

میکروسکوپ قطبی برای تحقیق و کار روزانه با زمین و بخش های جلا داده شده در نور انتقال داده شده یا انتقال داده شده و منعکس شده(با نور انعکاسی نصب شده و راه اندازی شده LV-UEPI-N) در آزمایشگاه کانی شناسی، پتروگرافی، زمین شناسی، پزشکی قانونی پزشکی قانونی       و … .

Профилометр Dektak 150

14

طراحی شده برای:

 • اندازه گیری زبری سطح،

 • مراحل اندازه گیری ارتفاع،

 • مسطح بودن انحراف صفحات،

 • تغییر شکل های ناشی هنگام استفاده از فیلم های نازک،

 • کنترل کیفیت تراشه و عایق ریز سنگر.

این شما را قادر می سازد که ضخامت نمونه را تا 6 اینچ و طول اسکن را تا 55 میلی متر و حداکثر ارتفاع ناهمواری را تا 512 افزایش دهید.

ارتفاع مرحله تکرار به 6 آنگستروم افزایش یافته است.

 

Тестер растворимости   Модель PT-DT 70

15

فرمول تست حلالیت داروهای آماده شده

Ультразвуковая цифровая установка И100-840

16

حقیقات بر روی تاثیر کاویتاسیون سونوگرافی در مایعات و به حالت کاویتاسیون.خلوص 22٪ کار ± 10 کیلو هرتز. و 30 کیلوهرتز ± 10٪

Роторный испаритель RV8  IKA  Werke GmbH. RV 8

17

برای تقطیر و تقطیر حلال ته گرد فلاسک های  با اندازه های مختلف استفاده می شود.

Лабораторная центрифуга Liston C 2204 Classic

18

سانتریفیوژ آزمایشگاهی با روتور 12 میلی لیتر لوله در 15. چهار حالت سرعت — 1000، 1500، 2000، 3000 دور بر دقیقه

Лабораторный pH-метр   АНИОН-4100

19

طراحی شده برای اندازه گیری ترکیب رسانه های آبی با استفاده از روش الکتروشیمیایی:

 • potentiometry، هدایت، amperometry.

 • پارامترهای اندازه گیری:

 • فعالیت یون هیدروژن (PH)؛

 • ESC سیستمهای الکترودی؛

 • اکسیداسیون – کاهش بالقوه؛

 • درجه حرارت محیط آبی.

 

تما س با ما :

آدرس: روسیه – مسکو – خیابان میکلوخا ماکلایا – پلاک 10 – ساختمان 2 —

                                       انستیتوتکنولوژی بیوشیمی و فناوری نانودانشگاه دوستی ملل

مهندس محمد هادی شمخانی مدیر بخش بین الملل نانو+7(964)532-52-68 :

تلفن : 8 (499) 936-85-99,  8(499)936-86-25,  8 (925) 496-80-18

E-mail:  nanotechnology-rudn@yandex.ru

E-mail:  bionanotechnology-rudn@yandex.ru